Střípky z historie...

 

Otakar Lebloch : Běh života rodiny Leblochů ve Velkých Bílovicích (napsal kolem roku 1948)

 

Pudmistr Lebloch nezapomínal přirozeně ani na kulturní potřeby lidu. Osvícenští pudmistři jeho doby často si naříkali a žalovali na velkou nepřízeň neuvědomělých občanů vůči kulturním požadavkům. V té době v četných obcích jako první krok ke kulturním povznesení lidu zakládaly se tak zvané „čtenářské besídky“. Když bílovský pudmistr dal stavěti novou radnici, počítal již s tím, že v ní bude zřízena také „čtenářská besídka“. Narazil však hned z počátku na odpor u četných občanů i v obecním představenstvu, přesto však zakládá besídku a když představenstvo schvaluje jen propůjčení místnosti a neuznává jinak besídku financovat, rozhoduje se pudmistr a sám půjčuje do besídky a předplácí ze svých peněz knihy a časopisy zejména hospodářské a poučné, a tak se snaží, aby občané měli možnost se poučovati o veřejném životě a o všech hospodářských otázkách selského stavu a mohli si tak prohloubiti své vzdělání. Proti besídce se brojilo, že je to věc zbytečná a lidé byli přemlouvání, aby do besídky nechodili. Besídka živořila nějaký čas a byla potom zrušena.

 

 

František Vaněk: Historie obce Velké Bílovice v datech