Registrační poplatky

Čtenářský průkaz je nepřenosný!

Knihy a časopisy z naší knihovny si může půjčovat každý registrovaný uživatel na dobu 31 dní. Po uplynutí této lhůty je potřeba půjčené materiály vrátit, případně požádat (osobně, telefonicky nebo e-mailem) o prodloužení výpůjčky – prodloužit lze 2x, a to pouze pokud není kniha žádána dalším čtenářem.

Za opožděné vrácení výpůjčky se platí sankční poplatky, a to ve výši:

1. upomínka 15,- Kč (po 42 dnech)

2. upomínka 25,- Kč (po 73 dnech)

3. upomínka 35,- Kč (po 104 dnech)

4. upomínka 55,- Kč (doporučený dopis)

 

Další poplatky viz Knihovní řád