Využíváte náš on-line katalog?
Ne, nikdy
Ano, vyhledávám v knihovním fondu
Ano, sleduji knižní novinky
Ano, navštěvuji svoje čtenářské konto a prodlužuji si výpůjčky
Ano, provádím rezervace
Ano, využívám všechny výše uvedené možnosti
zpět