Využíváte náš on-line katalog?
Ne, nikdy
 
23%
Ano, vyhledávám v knihovním fondu
 
17%
Ano, sleduji knižní novinky
 
15%
Ano, navštěvuji svoje čtenářské konto a prodlužuji si výpůjčky
 
15%
Ano, provádím rezervace
 
15%
Ano, využívám všechny výše uvedené možnosti
 
16%
zpět